The Crucible, Arthur Miller, Polish Theater Poster

Indeks: 4985
26,00 $
Czytaj więcej
Ilość

The Witches of Salem - Arthur Miller - Czarownice z Salem
Original Polish theater poster
Data druku: 2013
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa