Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług - zawarcia umowy,
Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Sprzedający w takim przypadku zwróci kupującemu koszt zakupu przedmiotu.
Zwrot kosztu zakupu przedmiotu zostanie zrealizowany natychmiast po otrzymaniu przez sklep zwracanego towaru.
Zwrotu nie obejmuje koszt zakupionych usług, których nie można zwrócić ze względu na charakter tych usług.
KOSZT ZWROTU TOWARU POKRYWA KUPUJĄCY.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość należy złożyć Sprzedającemu
stosowne oświadczenie woli,
pisząc na adres e-mail: info@polishposter.com
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy odesłać na adres:
Galeria Plakatu., ul. sw. Mikołaja 54-55, 50-127 Wrocław, tel. 512721058


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
.
.
.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzeda¿y
następujących rzeczy:
Data zawarcia umowy to ., data odbioru . .

Imię i nazwisko.
Adres ......
Data.
.
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)