The Lesson, Ionesco, Polish Theater Poster

Indeks: 4828
80,00 zł
Lekcja - Eugene Ionesco
Original Polish theater poster
Data druku: 2011
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa