Who is Afraid of Virginia Woolf?, Albee, Polish Theater Poster

Indeks: 1878
64,00 $
Czytaj więcej
Ilość

Who is Afraid of Virginia Woolf?
Theater Poster for the play of Edward Albee
Data druku: 2002
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa