Smieszny staruszek, Polish Theater Poster

Indeks: 2704
420,00 zł
Smieszny staruszek / The Funny Old Man
Original Polish theater poster
poster for a play of Tadeusz Rozewicz
Data druku: 1970
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa