Student Vacations in Poland, Plakat, A. Krajewski ed. 2017

Indeks: 5367
95,00 zł

Wakacje Studenckie w Polsce
Re-edycja plakatu turystycznego z 1972 roku- wznowienie

Data druku: 2017
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa