Lost in Translation, Polish Poster

Indeks: 5157
80,00 zł
Lost in Translation
Miedzy slowami

Polish Poster inspired by film
film, USA
reżyseria: Sofia Coppola
aktorzy: Scarlett Johansson, Bill Murray
Original Polish poster
Data druku: 2014
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa