Makbet, Verdi, Polish Opera Poster

Indeks: 5126
Czytaj więcej
Ilość

Czasowo niedostępny

Macbeth - Makbet
poster for the opera of Giuseppe Verdi
Original Polish opera poster
Data druku: 2014
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa