Tristan and Isolde, Polish Theater Poster

Indeks: 4721
Czytaj więcej
Ilość

Czasowo niedostępny

Joseph Bedier - Tristan i Izolda
Original Polish theater poster
Data druku: 2005
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa