_

Dybuk, Polish Theater Poster

Indeks: 3808
120,00 zł
Dybuk of Szymon Anski
Poster from Jewish Theater in Warsaw
Original Polish theater poster
Data druku: 2003
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa