The Inheritors, Polish Theater Poster

Indeks: 3341
116,00 $
Czytaj więcej
Ilość

Spadkobiercy - a play of Sholom Aleichem - The Inheritors
Poster from Jewish Theater in Warsaw
Original Polish theater poster
Data druku: 1980
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa