Wygnancy Ewy, Polish Theater Poster

Indeks: 3339
Czytaj więcej
Ilość

Czasowo niedostępny

Wygnancy Ewy, Judith and Holofernes, Salome by Jan Sztaudynger
Original Polish theater poster
Data druku: 1975
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa