Gate to Heaven, A, Polish Movie Poster

Indeks: 1612
185,00 zł
Vorota v nebo / Wrota do nieba
film, Russia
reżyseria: Damir Wiatycz - Bereznych
Data druku: 1984
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa