Lenin and his work in films

Autor: Eryk Lipinski
Indeks: 1307
351,00 zł
Lenin and his work in films
Poster for the films review
Data druku: 1970
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa