Rewizor, Gogol, Polish Theater Poster

Indeks: 0554
360,00 zł
Theater poster
Data druku: 1984
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa