Zolnierz krolowej Madagaskaru

Autor: Jan Lenica
Indeks: 1657
74,50 $
Zolnierz krolowej Madagaskaru
Soldier of Queen of Madagaskar
Musical theater
Data druku: 1998
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa