Public Prison, Polish Theater Poster

Indeks: 4442
22,50 €
Public Prison
Volksgef?ngnis
Wiezienie powszechne
a play of Dirk Dobbrow

Original Polish theater poster
Data druku: 2008
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa