Tevya the Milkman, Polish Theater Poster

Indeks: 3864
47,00 $
Czytaj więcej
Ilość

Tewje Mleczarz
Poster from Jewish Theater in Warsaw
Original Polish theater poster
Data druku: 2002
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa