Signed With Three Crosses, Polish Poster

Indeks: 3637
84,00 $
Trzema krzyzykami - Helmut Kajzar
Original Polish theater poster
Data druku: 1979
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa