Three Sisters - Chekhov, Polish Theater Poster

Indeks: 3358
285,00 zł
Trzy siostry - Czechow
Theater Poster for the play of Anton Chekhov
Original Polish theater poster
Data druku: 1993
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa