Dybuk, Polish Theater Poster

Indeks: 3092
Czytaj więcej
Ilość

Czasowo niedostępny

Dybuk of Szymon Anski
Poster from Jewish Theater in Warsaw
Original Polish theater poster
Data druku: 1973
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa