Dispute / Spor - Pantomime Theater

Autor: Jan Aleksiun
Indeks: 1822
81,00 $
Czytaj więcej
Ilość

La Dispute
A Play of Pierre Marivaux
Poster for the performance of Wroclaw Pantomime Theater of Henryk Tomaszewski(and Joseph Wright)
Data druku: 1980
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pozioma