Od 8 grudnia do końca roku jesteśmy na urlopie. Galeria we Wrocławiu będzie w tym czasie zamknięta. Na zakupy online zapraszamy od 1 stycznia.


Romanian film film
reżyseria: Andrei Blaier
Data druku: 1972
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa